Jesienne posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE w Warszawie.

2022-11-25

W dniach 24-25 listopada w Sejmie odbyły się obrady plenarne Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Podczas sesji inauguracyjnej w Sali Posiedzeń Sejmu uczestników i gości zgromadzenia powitała marszałek Elżbieta Witek. Głos zabrali także marszałek Senatu Tomasz Grodzki, pełniący funkcję urzędującego przewodniczącego OBWE minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau oraz przewodnicząca Zgromadzenia Margareta Cederfelt. Do zebranych w gmachu Sejmu za pośrednictwem łącza wideo zwrócił się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.  Uczestnicy szczytu dyskutowali m.in. o roli OBWE i parlamentów narodowych w obliczu wojny na Ukrainie oraz o perspektywach przyszłej odbudowy tego kraju. (…)

W swoim wystąpieniu marszałek Senatu Tomasz Grodzki przypomniał zbrodnie popełniane przez rosyjskich najeźdźców. – Każdy z nas patrząc na skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę musi zadać sobie pytanie, czy ponieśliśmy porażkę. Do pewnego stopnia tak, wszystkie cele jakie stawialiśmy przed sobą, zostały zakwestionowane, naruszone i podeptane przez jedno z państw członkowskich OBWE – zauważył. Jak dodał, parlamentarzyści państw należących do OBWE zostali zobowiązani przez swoich obywateli do tego, by szukać wyjścia z tej sytuacji i zabiegać o pokój i stabilizację. – Sprawiedliwy pokój musimy osiągnąć dziś, wspierając walkę narodu ukraińskiego. Przywódcy światowych demokracji są całkowicie zgodni co do tego, że warunki tego pokoju i czas negocjacji pokojowych muszą wyznaczyć sami Ukraińcy – podkreślił Tomasz Grodzki. Marszałek Senatu zwrócił także uwagę na konieczność rozliczenia rosyjskich zbrodni i ukarania ich sprawców. (…)

Do zgromadzonych w Sali Posiedzeń Sejmu parlamentarzystów zwrócił się też w wystąpieniu wideo prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak zauważył, wśród organizacji międzynarodowych, które wykluczyły Rosję ze swego grona nie ma OBWE. – Dlaczego państwo terrorysta nawet po dziewięciu miesiącach swoich ciągłych zbrodni w dalszym ciągu pozostaje jednym z członków waszego zgromadzenia? – pytał. Jak dodał, członkostwo Rosji w Organizacji jest „otwartym znęcaniem się nad wszystkimi zasadami na podstawie których powołano OBWE”. Wołodymyr Zełenski podziękował przedstawicielom polskich władz za to, że delegacja z Rosji nie została wpuszczona do Polski na obrady Zgromadzenia Parlamentarnego.

II sesja posiedzenia ZP OBWE poświęcona była odpowiedzi na gospodarcze i środowiskowe skutki wojny na Ukrainie. Wśród głównych mówców tej w części obrad byli m.in. prezes Zarządu Forum Energii dr Joanna Maćkowiak-Pandera oraz członek delegacji Sejmu i Senatu RP do ZP OBWE senator Kazimierz Kleina. (…)

Oprócz obrad plenarnych ZP OBWE w gmachu polskiego Parlamentu w czwartej i piątek odbyły się również spotkania grup politycznych, młodych parlamentarzystów Zgromadzenia, a także posiedzenia Komisji Ad-Hoc ds. Migracji, Komisji ds. Walki z Terroryzmem oraz Komisji Stałej.

źródło: sejm.gov.pl

Czytaj więcej

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk