– Jak państwo wiecie, ta nowelizacja ustawy jest bardzo poważną zmianą dotykającą praw rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Ona odbiera rodzicom prawo do decydowania o tym, na jakie zajęcia pozalekcyjne będzie chodzić ich dziecko, i przekazuje te kompetencje kuratorowi oświaty – mówiła posłanka Krystyna Szumilas.

Zapytaliśmy więc panią kurator w Gdańsku, ile skarg rodziców z konkretnych szkół wpłynęło do kuratorium. Na 17 przypadków, które przekazała nam pani kurator, możemy powiedzieć, że skargi rodziców były tylko trzy w ciągu ostatnich sześciu lat – dodała posłanka Szumilas.

Jak podkreśliły posłanki, pozostałe 14 skarg, które wpłynęły do pomorskiego kuratorium, to skargi od polityków PiS lub organizacji z nimi związanych, takich jak Ordo Iuris czy Odpowiedzialny Gdańsk. W większości skargi te dotyczyły gdańskiego programu edukacji seksualnej „Zdrovve love”.

Obejrzyj zapis transmisji z konferencji prasowej

źródło: trojmiasto.wyborcza.pl

Czytaj więcej