Szczyt dla Demokracji. Agnieszka Pomaska jednym z prelegentów.

2021-12-03

W czwartek (02.12) posłanka Agnieszka Pomaska wzięła udział w wydarzeniu Summit for Democracy (pol: Szczyt dla Demokracji) organizowanym przez House Democracy Partnership (HDP), czyli dwupartyjną komisję działającą w Izbie Reprezentantów USA oraz Międzynarodowy Instytut Republikański (IRI) i Narodowy Instytut Demokratyczny (NDI).

Na zwołanym przez Prezydent Bidena pierwszym Szczycie na rzecz Demokracji, spotkali się liderzy rządów, społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego – uznający, że demokracja nie jest określana jedynie przez urzędników państwowych, ale poprzez udział całego demokratycznego społeczeństwa. Rozmawiali m.in. o ożywieniu i wzmocnieniu demokracji na całym świecie i wspólnej pracy nad najlepszymi rozwiązaniami dla największych wspólnych wyzwań.

Posłanka Agnieszka Pomaska była jednym z prelegentów podczas pierwszego panelu „System kontroli i równowagi: Nadzór ustawodawczy, narzędziem do ograniczania autorytaryzmu.” Udzieliła odpowiedzi m.in. na pytania:

  1. W jaki sposób władza ustawodawcza może skutecznie wypełniać swoją rolę kontrolną wobec władzy wykonawczej, aby zapewnić równowagę sił oraz chronić przestrzeń obywatelską i swobody obywatelskie?
  2. W jaki sposób parlamenty mogą najlepiej współpracować ze społeczeństwem obywatelskim poprzez dwukierunkowe mechanizmy, które budują zaufanie i zwiększają ich możliwości nadzorcze? Jakich innych sprzymierzeńców mają ustawodawcy w tym ważnym zadaniu?
  3. Jakie są słabe punkty, z którymi borykają się organy ustawodawcze i instytucje demokratyczne w kontekście rosnących tendencji autorytarnych i jakie mają Państwo wnioski na temat tego, jak wzmocnić odporność legislacyjną?

Poza posłanką Pomaską w panelu wzięli również udział Benson Rolland Igbakpa z Nigerii oraz Diana DeGette z USA.

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk