Czy umowa Polski z NASA jest ważna? Podpisał ją prezes Polskiej Agencji Kosmicznej bez wymaganego wykształcenia

2021-01-28

Były prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, nie posiadając wymaganego wykształcenia do zajmowania tego stanowiska, podpisywał porozumienia międzynarodowe m.in. z NASA. Czy mają one moc prawną? – Nie, to kompromitacja – stwierdza prof. Specht, który pracował w Agencji.

Michał Szaniawski był prezesem Polskiej Agencji Kosmicznej w Gdańsku przez ponad rok. Jak pisaliśmy niedawno w „Wyborczej”, został zdymisjonowany 30 listopada ub. roku z powodów politycznych. Szaniawski uchodził bowiem za protegowanego byłej wicepremier Jadwigi Emilewicz, a po jej odejściu z rządu PiS odwołano także jego.

Już samo powołanie Szaniawskiego na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej (w skrócie PAK lub POLSA) budziło kontrowersje. W pierwszym konkursie na to stanowisko z 2019 r. kandydaturę Szaniawskiego odrzucono z powodów formalnych, bo nie miał wymaganego wówczas na to stanowisko stopnia naukowego doktora.

Następnie Sejm, z inicjatywy wicepremier Emilewicz, zmienił ustawę o PAK-u, m.in. obniżając wymagane wykształcenie dla kandydatów na prezesa Agencji z doktora na magistra. I w kolejnym konkursie, już po tej zmianie, Michał Szaniawski został prezesem PAK-u.

Tydzień temu ujawniliśmy jednak, że Michał Szaniawski nie posiadał nawet stopnia magistra. Potwierdziła to sama Agencja w odpowiedzi udzielonej posłance PO Agnieszce Pomaskiej. Czytamy w niej: Michał Szaniawski ukończył studia I stopnia (licencjackie) na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku administracja w 2002 r. oraz roczne studium w zakresie administracji publicznej na Katolickim Uniwersytecie Lowańskim (Katholieke Universiteit Leuven) w 2003 r.

– Studium to nie może jednak zostać uznane w Polsce jako studia magisterskie, bowiem jak wynika z uzyskanych przeze mnie dokumentów, pan Michał Szaniawski uzyskał na nich jedynie 60 pkt ECTS. Tymczasem w myśl polskiego prawa, aby uzyskać w Polsce dyplom ukończenia studiów II stopnia, trzeba zdobyć 90 punktów ECTS na studiach wyższych. Wykształcenie pana Szaniawskiego jest więc jedynie licencjatem i nie mógł on zostać powołany na stanowisko prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej – komentowała posłanka Pomaska.

Czytaj więcej

źródło: trojmiasto.wyborcza.pl

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk