Sejm na żywo. Posłowie zajmą się pięcioma obywatelskimi projektami, m.in. ustawą antyaborcyjną, Anty-447 i nowelizacją Prawa łowieckiego

2020-04-150

W środę w Sejmie zaplanowano pierwsze czytania aż pięciu obywatelskich projektów (z podpisami co najmniej 100 tys. obywateli).

Nad tymi projektami będą dziś pracować posłowie:

  • Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw – zmiana finansowania wynagrodzeń nauczycielskich – z formuły subwencji oświatowej na dotację celową.
  • Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie – dopuszcza do udziału w polowaniach osoby do 18. roku życia (za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych).
  • Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o ochronie własności w Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego – tzw. ustawa stop-447 lub anty-447 – jest odpowiedzią na uchwaloną w USA ustawę – zablokowuje wypłaty odszkodowań za przedwojenne majątki polskich Żydów, którzy nie mają spadkobierców.
  • Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny – karanie za edukację seksualną dzieci.
  • Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży – usuwa jedną z przesłanek legalnego przerywania ciąży – tzw. przesłankę eugeniczną (gdy wiadomo, że dziecko urodzi się poważnie chore). Większość aborcji w Polsce dokonywanych jest właśnie na podstawie tej przesłanki. „Proponowana zmiana ma na celu zapewnienie, aby konstytucyjne prawo do ochrony życia nie było różnicowane ze względu na stan zdrowia dziecka poczętego. Art. 38 Konstytucji RP stanowi, że Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu człowiekowi prawo do ochrony życia. W przepisie tym nie wskazano ani początkowej, ani końcowej granicy działania konstytucyjnej ochrony. Zatem prawo polskie winno zapewnić ochronę życia człowieka od jego początku aż do naturalnej śmierci” – czytamy w uzasadnieniu projektu, który do Sejmu trafił pod koniec listopada 2019 roku.

źródło: polskatimes.pl

Oglądaj posiedzenie Sejmu na  żywo

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk