Borys Budka otrzymał 6 481 głosów, czyli 78,77%, Tomasz Siemoniak – 920 głosów (11,18%), Bogdan Zdrojewski – 623 głosów (7,57%), a Bartłomiej Sienkiewicz – 204 głosów (2,48%).

Udział w wyborach wzięło 8 266 osób na 10 816 uprawnionych, co stanowi 76,4%

Wyniki wyborów – jak poinformowano w komunikacie Krajowej Komisji Wyborczej – zostały ustalone na podstawie przesyłanych pocztą elektroniczną skanów zbiorczych protokołów Regionalnych Komisji Wyborczych.

Oficjalne wyniki sobotnich wyborów mają zostać podane po wpłynięciu do Krajowej Komisji Wyborczej oryginałów protokołów z wszystkich 190 Powiatowych Komisji Wyborczych w Polsce. Według komisarza wyborczego PO Łukasza Abgarowicza nastąpi to prawdopodobnie w środę.