Inauguracyjne posiedzenie Zespołu Parlamentarnego „Zerwij z plastikiem” w Sejmie IX kadencji

2019-12-120

W czwartek 12 grudnia odbyło się inauguracyjne posiedzenie Zespołu Parlamentarnego „Zerwij z plastikiem” w Sejmie IX kadencji. Przewodniczącą ponownie została wybrana Posłanka Agnieszka Pomaska.

Mimo, iż Zespół został powołany po raz pierwszy już w grudniu 2018 roku, po rozpoczęciu nowej kadencji Sejmu musiał zawiązać się ponownie. Jego pracami w bieżącej kadencji pokieruje znowu Agnieszka Pomaska – inicjatorka powstania Zespołu.

Do zadań Zespołu należeć będzie w szczególności:
1) Przygotowanie zmian legislacyjnych na rzecz:
a. zmniejszenia nadmiernej ilości odpadów z tworzyw sztucznych produkowanych przez gospodarstwa domowe;
b. zmniejszenia ilości zachorowań i zgonów powodowanych skutkami wykorzystywaniu plastiku do przechowywania żywności;
c. ochrony lasów, wód śródlądowych oraz Bałtyku.
2) Upowszechnianie wiedzy na temat szkodliwego wpływu plastiku na środowisko naturalne oraz zdrowie.
3) Inicjowanie kampanii społecznych i programów promujących ograniczenie nadmiernego wykorzystywania plastiku w życiu codziennym, tym samym mających na celu polepszenie ogólnego stanu zdrowia oraz długości życia obywateli RP.
4) Wspieranie tworzenia zintegrowanej i długookresowej polityki na rzecz zapobiegania nadmiernej produkcji plastikowych odpadów.
5) Wspieranie współpracy pomiędzy parlamentem, rządem, instytucjami centralnymi a samorządami, mającej na celu zmniejszenia nadmiernej ilości odpadów z tworzyw sztucznych, jak również ochronę środowiska oraz rozbudowę infrastruktury odnawialnej energetyki.
6) Wspieranie działań samorządów mających na celu ograniczanie powszechnego wykorzystywania produktów z plastiku, jak również kształtowanie proekologicznych postaw społeczeństwa oraz walkę z globalnym ociepleniem, zmianami klimatycznymi i zanieczyszczeniem powietrza.
7) Szerzenie wiedzy na temat szeroko rozumianej ochrony środowiska, rozpowszechniania sposobów wykorzystywania w codziennym życiu produktów z materiałów odnawialnych, sposobów oszczędzania energii elektrycznej i wody.
8) Monitorowanie prawodawstwa z perspektywy wpływu na środowisko naturalne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk