Spotkanie przewodniczących Komisji ds.Unii Europejskiej (COSAC) na Malcie

2017-05-300

W dniach 28-30 maja odbyło się na Malcie spotkanie przewodniczących Komisji ds.Unii Europejskiej (COSAC).

Jednym z priorytetów prezydencji maltańskiej jest problem migracji. Podczas dyskusji z Ministrem Spraw Zagranicznych członek polskiej delegacji – Wiceprzewodnicząca sejmowej Komisji ds. UE Agnieszka Pomaska – mówiła między innymi, że polityka dotycząca migracji musi być polityką rozsądną, przemyślaną, czasem ostrożną, ale nie może żerować na ludzkim strachu. Jej zdaniem terroryzmu nie uda się zwalczyć poprzez sianie strachu i powinien to być jasny przekaz płynący z parlamentów narodowych do europejskich polityków. Według Poseł Pomaskiej konieczne jest powiedzieć stanowcze „NIE!” tym, którzy chcą na strachu obywateli zbijać kapitał polityczny.

COSAC to forum współpracy komisji ds. europejskich parlamentów narodowych państw członkowskich UE i Parlamentu Europejskiego. COSAC wspiera wymianę informacji i najlepszych praktyk między parlamentami narodowymi a Parlamentem Europejskim. Zgodnie z Traktatem z Lizbony COSAC może przedkładać wszelkie uwagi, które uzna za właściwe, pod rozwagę Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji Europejskiej. Spotkania plenarne COSAC odbywają się dwa razy w roku w stolicy państwa sprawującego prezydencję w UE. Zgodnie z regulaminem COSAC, w skład polskiej delegacji wchodzi 6 parlamentarzystów – 4 posłów i 2 senatorów.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk