13. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Jaki jest bilans zysków i strat?

2017-05-010

Polska została członkiem Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. Rok wcześniej w ogólnokrajowym referendum 77,45 proc. Polaków opowiedziało się za przystąpieniem do Unii. 9 maja – już po raz 13. jako członkowie Unii – będziemy obchodzić Dzień Europy.

Co się zmieniło przez te lata i jakie korzyści czerpiemy z naszego członkostwa?

– Już w 2004 r. swoje rynki pracy otworzyło przed nami wiele europejskich państw, jako ostatnie w 2011 r. – Niemcy i Austria.

– Od wejścia Polski w 2007 roku do strefy Schengen możemy swobodnie podróżować, gdyż nie obowiązuje kontrola na granicach wewnętrznych państw.

– Polska jest jednym z największych beneficjentów budżetu unijnego, co oznacza, że otrzymuje więcej środków niż do niego wpłaca.

– Na obecności w UE najwięcej skorzystała polska wieś. Dzięki środkom unijnym obszary wiejskie zyskały atrakcyjność turystyczną, a rolnicy nowe technologie w gospodarstwie.

– Z funduszy europejskich w ciągu 10 lat wybudowaliśmy 650 oczyszczalni ścieków, 34 tys. km sieci kanalizacyjnych, 11 tys. km sieci wodociągowej.

– Przybyło też ponad 673 km autostrad oraz zmodernizowano lub wybudowano ponad 808 km dróg ekspresowych.

– 38 produktów regionalnych z Polski zostało zarejestrowanych w Europejskim Systemie Ochrony produktów Regionalnych i Tradycyjnych.

– Z budżetu unijnego korzystają wszyscy: od uczelni wyższych przez instytucje badawczo-rozwojowe po administrację publiczną.

– Dofinansowanie zyskały najważniejsze sektory polskiej gospodarki – transport, środowisko, energetyka, zdrowie i kultura.

– Ze wsparcia skorzystali też przedsiębiorcy oraz bezrobotni.

– Z obecnością w UE wiąże się ciągłe dostosowywanie prawa polskiego do unijnych przepisów.

Wg ostatnich badań, 63 proc. Polaków jest zadowolonych z naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Niezadowolonych jest 16 proc.

Czytaj więcej

źródło: polskatimes.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk