Maltańska prezydencja UE

2017-01-010

Prezydencję Rady UE sprawują rządy krajowe 28 państw członkowskich, które obejmują urząd kolejno co sześć miesięcy – w dniach 1 stycznia i 1 lipca każdego roku. Na państwie członkowskim sprawującym prezydencję spoczywa duża odpowiedzialność, przewodniczy ono bowiem – przez całą swoją kadencję – posiedzeniom Rady UE, która jest jednym z najważniejszych organów decyzyjnych UE. Oprócz tego prezydencja odpowiada za dopilnowanie, by państwa członkowskie współpracowały ze sobą zgodnie, wypracowywały niezbędne kompromisy i zawsze działały w interesie całej UE.

Osiemnastomiesięczny program prac prezydencji jest współdzielony przez trzy państwa członkowskie („trzy prezydencje”). Prezydencja określa szczegółowe cele, które chce osiągnąć podczas swojej kadencji, a wspólnie z pozostałymi państwami „trzech prezydencji” wyznacza bardziej długofalowe plany, których realizacja nie jest możliwa w ciągu jedynie sześciu miesięcy.

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. prezydencję Rady UE sprawuje Malta

Jest to trzeci i ostatni kraj trzech prezydencji, po Holandii i Słowacji. Państwa te współpracowały na rzecz realizacji swojego 18-miesięcznego programu prac, począwszy od stycznia 2016 r.

Prezydencja maltańska skupia się na takich kwestiach jak integracja społeczna, migracja oraz jednolity rynek. Priorytety jej działań obejmują:

  • pielęgnowanie progresywnego podejścia do integracji społecznej i kwestii związanych z równością płci na rynku pracy,
  • wspieranie ogólnoeuropejskich wysiłków, których celem jest pomoc uchodźcom,
  • zachęcanie do debaty na temat roli i wyzwań stojących przed UE, aby przybliżyć tę problematykę społeczeństwu,
  • zbadanie, w jaki sposób zmiany w prawodawstwie dotyczące jednolitego rynku mogą generować korzyści dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz konsumentów.

źródło: osha.europa.eu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk