Posłanka PO pyta premier Szydło o baptystów w PSSE

2016-10-270

Po tekście „Wyborczej” posłanka Agnieszka Pomaska (PO) skierowała interpelację poselską do premier Beaty Szydło (PiS) w sprawie odmowy wynajmu sali baptystom przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną.

W połowie października napisaliśmy, że Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna nie zgodziła się na wynajem sali na niedzielne nabożeństwa Kościołowi Baptystów, powołując się na przepis mówiący o prawie do odmowy, gdy „charakter imprezy jest sprzeczny z prawem lub może negatywnie wpłynąć na wizerunek PSSE”.

Centrum konferencyjne strefy wynajmuje komercyjnie kilka sal. Pomieszczenia zwykle stoją puste w niedziele.

– Rozumiem, że nie jesteśmy tam chciani, ale zostaliśmy potraktowani w przykry sposób – mówił Adrian Stróżek, pastor Kościoła Chrześcijan Baptystów. – Poprosiłem strefę, aby wyjaśniła, jakie nasze zachowania lub inicjatywy były szkodliwe lub niezgodne z prawem i w jaki sposób moglibyśmy okryć złą sławą centrum konferencyjne. Odpowiedź jednak nie przyszła – podkreślał.

Po naszej publikacji posłanka Agnieszka Pomaska (PO) wysłała interpelację do premier Beaty Szydło. Pisze w niej, że „odmowna decyzja Dyrekcji Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego motywowana jest zapisem regulaminu, który wskazuje na konkretne przesłanki pozwalające odmówić najmu powierzchni. Niestety z treści decyzji nie wynika, jaka przesłanka zdecydowała o nieudzielaniu pozwolenia na najem”.

Pomaska pyta panią premier, czy nie uważa, iż odmowna decyzja jest przejawem dyskryminacji wobec mniejszościowej grupy religijnej i jakie działania – w ramach realizowania polityki rządu w zakresie zasady równego traktowania, w tym przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności ze względu na religię i wyznanie – podejmie premier w celu wyjaśnienia sprawy.

Agnieszka Pomaska wysłała również pismo do prezes PSSE Aleksandry Jankowskiej (PiS), w którym pyta, w jaki sposób organizowanie niedzielnych nabożeństw przez Kościół Chrześcijan Baptystów jest sprzeczne z przepisami prawa lub w sposób negatywny może wpłynąć na wizerunek PSSE.

Czytaj więcej

źródło: trojmiasto.wyborcza.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk