Sejmowa Rada Ochrony Pracy o zbiorowych układach pracy

2015-07-070

We wtorek, 7 lipca parlamentarzyści, przedstawiciele rządu, związków zawodowych, pracodawców i organizacji zajmujących się ochroną pracy, którzy zasiadają w sejmowej Radzie Ochrony Pracy,  dyskutowali o zakładowych i ponadzakładowych układach zbiorowych pracy.

Podczas obrad został omówiony m.in. stan prawny związany z układami zbiorowymi oraz  opinie prawne Trybunału Konstytucyjnego. Dyskusja poświęcona była też konkretnym przypadkom, w jakich układy zostały zastosowane.

Podczas posiedzenia Rada Ochrony Pracy podsumowała też rozpoczętą 9 czerwca br. dyskusję nad sprawozdaniem z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 r. Planowane jest przyjęcie stanowiska w tej sprawie. Sformułowane przez Radę zalecenia zostaną przesłane do właściwych instytucji.

Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP nadzoruje warunki pracy i działania Państwowej Inspekcji Pracy. W ROP IX kadencji zasiada 12 parlamentarzystów – 10 posłów i 2 senatorów, a także członkowie zgłoszeni m.in. przez Prezesa Rady Ministrów, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Business Centre Club Związek Pracodawców, Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Krajową Izbę Gospodarczą, Związek Rzemiosła Polskiego, Forum Związków Zawodowych, NSZZ „Solidarność”, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP, Naczelną Organizację Techniczną oraz Zarząd Główny Zrzeszenia Prawników Polskich.

źródło: sejm.gov.pl

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk