W Sejmie o wyzwaniach dla Unii Europejskiej i Polski na lata 2015-2019

2015-06-230

Rola Sejmu w procesie integracji europejskiej i parlamentów narodowych w zmieniającej się Unii Europejskiej będzie jednym z tematów konferencji organizowanej w środę, 24 czerwca przez Komisję do Spraw UE w gmachu przy Wiejskiej. Debata z udziałem ekspertów i posłów z Komisji ds. UE odbędzie się pod hasłem „Wyzwania dla Unii Europejskiej i Polski 2015-2019. W poszukiwaniu nowych ujęć i sposobów myślenia”. Konferencję otworzy przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej Agnieszka Pomaska.

Parlamenty krajowe zyskują coraz większe znaczenie w procesie decyzyjnym UE. Ich pozycja została wzmocniona przede wszystkim na mocy Traktatu z Lizbony, dzięki któremu mają one bezpośredni wpływ na europejskie prace legislacyjne. Przykłady tego wzmocnienia to m.in. mechanizm wczesnego ostrzegania w ramach badania przestrzegania zasady pomocniczości oraz prawo weta w uproszczonej procedurze zmiany traktatów. Nowe kompetencje dają również możliwość podejmowania wspólnych działań przez parlamenty krajów Unii Europejskiej, także we współpracy z Parlamentem Europejskim.

Wśród ostatnich przykładów zaangażowania Sejmu w sprawy UE można wymienić m.in. majowe spotkanie grupy roboczej poświęcone możliwościom ulepszenia wprowadzonej Traktatem z Lizbony procedury „żółtej kartki”. Mechanizm ten umożliwia parlamentom narodowym sprawdzenie, już na początku procedury ustawodawczej UE, zgodności projektów unijnych regulacji z zasadą pomocniczości.

Program konferencji

źródło: sejm.gov.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk