Parlamentarzyści z krajów UE o usprawnieniu procedury „żółtej kartki”

2015-05-130

O możliwościach ulepszenia wprowadzonej Traktatem z Lizbony procedury „żółtej kartki” będzie dyskutować dziś w Sejmie blisko 50 przedstawicieli parlamentów i urzędników z państw Unii Europejskiej. Pracami grupy roboczej będzie kierować szefowa sejmowej Komisji do Spraw UE Agnieszka Pomaska. Spotkanie otworzy marszałek Sejmu Radosław Sikorski.

Grupa robocza została powołana na nieformalnym spotkaniu przewodniczących komisji ds. UE parlamentów państw członkowskich 19 stycznia br. w Brukseli. W pracach tego gremium mogą uczestniczyć m.in. szefowie komisji ds. UE poszczególnych parlamentów narodowych lub ich przedstawiciele. Grupa robocza ma zaprezentować wyniki swoich analiz podczas spotkania COSAC (Konferencji Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów UE) w Rydze, zaplanowanego na 31 maja-2 czerwca br.

Procedura „żółtej kartki” umożliwia parlamentom narodowym sprawdzenie już na początku procedury ustawodawczej UE zgodności projektów unijnych regulacji z zasadą pomocniczości. Zasada ta ma przyczyniać się do podejmowania decyzji jak najbliżej obywateli – określa m.in. kiedy prawo może być tworzone na poziomie krajowym, a kiedy na szczeblu UE. Od wejścia w życie traktatu lizbońskiego procedura „żółtej kartki” została uruchomiona dwukrotnie. W jednym z przypadków Komisja Europejska zdecydowała nawet o wycofaniu projektu, do którego parlamenty narodowe zgłosiły zastrzeżenia.

W ramach procedury „żółtej kartki” każdy z parlamentów państw UE dysponuje dwoma głosami. W parlamentach dwuizbowych poszczególne izby mają po jednym głosie – tak jest np. w Polsce. Do uruchomienia procedury konieczna jest 1/3 głosów wszystkich parlamentów narodowych w sprawach ogólnych lub 1/4 w przypadku projektów dotyczących przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Zebranie odpowiedniej liczby głosów w ciągu 8 tygodni od przekazania danego projektu ustawodawczego UE powoduje, że instytucje europejskie muszą go ponownie przeanalizować.

źródło: sejm.gov.pl

[nggallery id=235]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk