Podsumowanie przewodnictwa Włoch w Radzie Unii Europejskiej

2015-02-050

Podczas posiedzenia Sejmu w dniu 5 lutego, przewodnicząca sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej Agnieszka Pomaska podsumowała udział Polski w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2014 r. wraz ze stanowiskiem Komisji. Poniżej możecie Państwo zapoznać się z pełną treścią wystąpienia.

Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo!

Jest mi bardzo miło, w imieniu Komisji do Spraw Unii Europejskiej, przedstawić sprawozdanie i zaprezentować projekt uchwały Sejmu w sprawie udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2014 r.

Chciałabym podkreślić, że informacja Rady Ministrów na temat działań Polski podczas prezydencji Włoch została przyjęta przez Komitet do Spraw Europejskich w dniu 9 stycznia br., i tego samego dnia przekazana do Wysokiej Izby. Dzięki temu mogliśmy rozpocząć dyskusję poświęconą wydarzeniom prezydencji, niemal bezpośrednio po jej zakończeniu. Informacja Rady Ministrów, została przygotowana we współpracy wszystkich resortów i urzędów centralnych, a za jej prezentację odpowiada Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jest to już dwudzieste drugie półroczne sprawozdanie dla Sejmu i  Senatu z udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresach kolejnych prezydencji. Dodam, iż obowiązek co półrocznego przedstawienia informacji wynika z art. 3 ust. 1 ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczpospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Komisja do Spraw Unii Europejskiej rozpatrzyła powyższą informację, przedstawioną w druku nr 3042, na 310 posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2015 r. Informację w imieniu Rady Ministrów zaprezentował pan minister Rafał Trzaskowski, Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Przede wszystkim prezydencja włoska przypadła na okres kształtowania się nowych składów instytucji Unijnych, w tym Komisji Europejskiej, która zyskała nową strukturę. Mamy komisarzy mających swoje portfolia, a niejako nad nimi wiceprzewodniczących pełniących nadzór polityczny. Nowe priorytety, na czele z przedstawionym Planem Inwestycyjnym dla Europy, nad którym będziemy pracowali podczas obecnej prezydencji łotewskiej. Poza tym nowy Przewodniczący Rady Europejskiej, którym został Donald Tusk, nowa Wysoka Przedstawiciel ds. Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, nowy skład Parlamentu Europejskiego. To oczywiście miało wpływ na przebieg prezydencji.

 Wśród z najważniejszych spraw z punktu widzenia Polski, na które podczas przewodnictwa Rzymu w Radzie, położony był szczególny nacisk warto wymienić: m.in. działania w zakresie pobudzenia inwestycji i wzrostu, o czym wspomniałam, unię energetyczną i bezpieczeństwo energetyczne, tutaj także prace będą się toczyć oraz usuwanie barier na jednolitym rynku, w tym rynku cyfrowym, na czym Polsce zależy. Jednocześnie prezydencja włoska zaangażowała się w kwestie polityki migracyjnej, co specjalnie nie dziwi, ale także negocjacje ważnego projektu umowy o wolnym handlu między Stanami Zjednoczonymi a UE.

Prezydencja włoska, jak i cała Unia Europejska stanęła także wobec wyzwań zewnętrznych związanych z kryzysem ukraińskim. Mimo wielu różnic zdań i dyskusji, Unii udało się zachować w miarę jednolite stanowisko, w tym także w kwestii sankcji wobec Rosji. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, z jakimi trudnościami to się wiąże. W wymiarze międzynarodowym nie można zapominać także o drugim zagrożeniu tym razem na flance południowej i działalnością Państwa islamskiego. Tutaj też Unia starała się znaleźć wspólne rozwiązania.

Jako przewodnicząca Komisji do Spraw Unii Europejskiej, chciałabym przekazać Wysokiej Izbie, że prezydencja włoska to kolejny czas aktywnej pracy również dla naszej Komisji. W tym czasie, Komisja odbyła 45 posiedzeń, przyjęła 7 opinii, z czego trzy opinie zostały wysłane do instytucji unijnych w ramach dialogu politycznego. Komisja w trakcie swoich posiedzeń odbyła dyskusje m.in. na temat:

– Umowy Partnerstwa w związku z programowaniem nowej perspektywy finansowej,

– stanu prac nad unią bankową,

– współpracy z agencją Frontex,

– oraz rozpatrzyliśmy projekty ustaw ratyfikujących układy stowarzyszeniowe z Ukrainą i Mołdawią.

Staraliśmy się, aby Sejm był na bieżąco informowany o działaniach Rządu na arenie unijnej. Informacja została przygotowana w sposób rzetelny i ciekawy. Komisja do Spraw Unii Europejskiej, bez głosu sprzeciwu, zarekomendowała Wysokiej Izbie przyjęcie projektu uchwały w której Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje informację Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec – grudzień 2014 r. Dziękuję.

źródło: sejm.gov.pl

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk