Donald Tusk szefem Rady Europejskiej

2014-12-010

Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej, czyli prezydent Europy 1 grudnia objął swój nowy urząd w Brukseli. A prasa nie tylko europejska prześciga się w komentarzach i domysłach, jakim prezydentem będzie były premier Polski.

Co robi przewodniczący Rady Europejskiej?

  • przewodniczy Radzie Europejskiej i ukierunkowuje jej prace,
  • zapewnia przygotowanie i ciągłość prac Rady Europejskiej we współpracy z przewodniczącym Komisji i na podstawie prac Rady do Spraw Ogólnych,
  • wspomaga osiąganie spójności i porozumienia w Radzie Europejskiej,
  • przedstawia Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z każdego posiedzenia Rady Europejskiej.

Zapewnia on także na swoim szczeblu oraz w ramach swoich kompetencji reprezentację Unii na zewnątrz w sprawach dotyczących wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, bez uszczerbku dla uprawnień wysokiego przedstawiciela Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Podczas pełnienia urzędu przewodniczący nie może sprawować krajowej funkcji publicznej.

foto: platforma.org
źródło: european-council.europa.eu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk