Polityczne podsumowanie roku

2009-12-220

Zbliża się koniec roku – czas tradycyjnych podsumowań – także tych politycznych. Poniżej przesyłamy Państwu przegląd wybranych, ważnych wydarzeń/projektów, a przede wszystkim sukcesów które miały miejsce w 2009 r.

Obroniliśmy Polskę przed kryzysem

Jesteśmy jedynym krajem w Unii Europejskiej, który w 2009 r. odnotuje wzrost gospodarczy. W tym roku jak przewiduje większość instytucji sięgnie on ponad 1%, podczas gdy u naszych najbliższych sąsiadów – np. na Litwie – PKB skurczy się o niemal jedną czwartą. Nasz kraj, zgodnie z danymi Komisji Europejskiej, stał się już 7. potęgą gospodarczą Europy, wyprzedzając pod względem wysokości PKB Szwecję i Belgię. Konkretne, precyzyjnie ukierunkowane działania koalicji Platformy Obywatelskiej i PSL pozwoliły rozbudować zaufanie międzynarodowych rynków finansowych do Polski oraz utrzymać wysoki poziom konsumpcji wewnętrznej. Zwiększenie gwarancji depozytów bankowych, ulgi inwestycyjne, stworzenie mechanizmów wsparcia instytucji finansowych, uelastycznienie prawa pracy, przyspieszenie wydatkowania środków unijnych – to tylko wybrane inicjatywy koalicji, które pozwoliły umocnić klimat zaufania i stabilności ekonomicznej, a tym samym spowodowały, że Polska pozostała na ścieżce wzrostu gospodarczego. Czy ktokolwiek jeszcze niedawno powiedziałby, że bezrobocie w Polsce będzie niższe niż w Stanach Zjednoczonych, a czołowe gazety za oceanem będą stawiały amerykańskiej administracji za przykład strategię gospodarczą na czas kryzysu realizowaną przez polski rząd?

Jerzy Buzek Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego

Na ten moment Polska czekała 20 lat. Wybór profesora Jerzego Buzka na Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego stał się historycznym sukcesem Polski, polskiego rządu i Premiera Donalda Tuska. Potwierdzona została silna pozycja Rzeczypospolitej w Unii Europejskiej. To również koronny dowód na skuteczność obecnej polityki zagranicznej, która ponownie została oparta na współpracy i zaufaniu do europejskich partnerów. Powierzenie obywatelowi środkowoeuropejskiego kraju jednej z kluczowych funkcji w Unii Europejskiej to również dowód uznania dla całego regionu. 14 lipca 2009 r. jest datą symbolicznie zamykającą okres przejściowy po wyzwoleniu się spod jarzma komunizmu i podkreślającą pełnoprawne członkostwo państw naszego regionu w Wielkiej Europejskiej Rodzinie.

Skutecznie wydajemy środki unijne

Zgodnie z danymi Komisji Europejskiej Polska jest krajem, który najskuteczniej pozyskuje środki z funduszy pomocowych. W tej dziedzinie wyprzedziliśmy m.in. takich „weteranów” w walce o unijne euro, jak Hiszpania, czy Niemcy. Tylko w samym 2009 r. wydaliśmy w naszym kraju ponad 22 miliardy złotych. To aż o 6 miliardów więcej niż planowaliśmy na początku roku. Profesjonalna koordynacja, dobre planowanie i ciężka praca Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pod kierunkiem Elżbiety Bieńkowskiej przynosi znakomite rezultaty.

Polskie drogi – dla chcącego nic trudnego

Autostrady i drogi szybkiego ruchu – kwestia, która do niedawna mogła być niewyczerpanym źródłem tematów do narzekań od dwóch lat staje się powodem do dumy rządzącej koalicji i zawiści ze strony opozycji. Udało się wreszcie przełamać wieloletnią indolencję w tej sprawie. Pod kierunkiem Ministra Cezarego Grabarczyka, od listopada 2007 r. zawarto umowy na budowę ponad 1200 kilometrów (!!!) autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic, a niemal 800 kilometrów jest już w budowie. Dla porównania – rząd PiS w porównywalnym czasie – zakontraktował jedynie około 400 kilometrów dróg. Skalę inwestycji drogowych rozpoczętych pod rządami obecnej koalicji najlepiej widać, gdy podróżuje się po kraju – pokonując dowolną trasę regularnie napotyka się na budowy nowych lub remonty istniejących szlaków komunikacyjnych.

Podwyżki dla nauczycieli

Gdy Donald Tusk w 2007 roku zapowiadał, że „dobrze zarabiający nauczyciele będą uczyć nasze dzieci” wiele osób sceptycznie podchodziło do tych zapowiedzi. Od momentu przejęcia odpowiedzialności za państwo Platforma Obywatelska konsekwentnie realizuje program zwiększania wynagrodzeń dla nauczycieli. Po podwyżkach z ubiegłego roku, w 2009 r. ich płace rosły dwukrotnie – w styczniu i we wrześniu – za każdym razem o 5%. Rząd już zapowiedział, że pomimo trudności budżetowych płace w oświacie wzrosną również w 2010 – o 7%.

Od 2009 PIT-y możemy wysyłać przez internet

Niemożliwe stało się możliwe. Elektroniczna administracja – coś co w wielu krajach świata jest standardem – pod rządami obecnej koalicji staje się faktem także w Polsce. Na dobry początek wprowadzona została możliwość składania PIT-ów przez internet. Rząd rozwija też kolejne komponenty projektu e-administracji. Stopniowo są już one wprowadzane w życie.

Kompromis z Eureko – zaoszczędziliśmy miliardy

Po 8 latach sporów Minister Grad doprowadził do zawarcia ugody z Eureko. Konflikt o kontrolę nad PZU mógł kosztować ponad 30 miliardów złotych. Jeszcze 2 lata temu istniała poważna groźba, że nieudolne rozmowy prowadzone rządy PiS, a wcześniej SLD sprowadzą na Polskę konieczność wypłaty horrendalnego odszkodowania. Dzięki sprawnym negocjacjom i umiejętnemu wykorzystaniu sprzyjających warunków udało się zażegnać niebezpieczeństwo.

Swoboda działalności gospodarczej – impulsem do rozwoju

W mijającym roku weszły w życie kolejne zmiany w prawie zwiększające swobodę działalności przedsiębiorstw. Są one częścią pakietu przygotowanego przez byłego wiceministra gospodarki Adama Szejnfelda. W ramach tego projektu wzmocniona została m.in. pozycja firm w stosunku do kontrolujących je instytucji. Dzięki nowym przepisom maksymalny okres kontroli wynosi teraz tylko 30 dni, a równocześnie, w przedsiębiorstwie, może odbywać się tylko jedna kontrola. Dodatkowo wprowadzone zostało „domniemanie uczciwości” podatnika – wszelkie kary nałożone na przedsiębiorstwo trzeba płacić dopiero po wydaniu ostatecznej decyzji lub po prawomocnym wyroku sądu. Funkcjonująca wcześniej konieczność niemal natychmiastowego regulowania kar administracyjnych doprowadziła w przeszłości do upadku wielu firm – później często okazywało się, że były one nałożone niesłusznie. Przepisy, które weszły w życie wyeliminowały tego typu sytuacje i zdecydowanie ułatwiły prowadzenie działalności gospodarczej w naszym kraju.

Silna pozycja w Europie procentuje

Janusz Lewandowski zgodnie z wcześniejszymi zamierzeniami rządu będzie komisarzem ds. budżetu. To jeden z najważniejszych obszarów, nad którymi pieczę sprawuje Komisja Europejska. Powierzenie tej teki przedstawicielowi naszego kraju to niewątpliwy sukces i kolejny solidny dowód na mocną pozycję Polski w Unii Europejskiej.

Coraz lepsze stosunki z krajami sąsiedzkimi

Zimna wojna na arenie dyplomatycznej, jaką prowadził PiS, ostatecznie odeszła w zapomnienie. W ciągu mijającego roku udało się uprzątnąć większość problemów, jakie PiS wygenerował w stosunkach z naszymi największymi sąsiadami. Świetne relacje Polsko – Niemieckie zaprocentowały chociażby poparciem Kanclerz Angeli Merkel dla kandydatury Jerzego Buzka na Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Na życzenie Polski, Niemcy nie dopuścili też Eriki Steinbach do władz fundacji kierującej tworzeniem muzeum upamiętniającego wypędzenia. Coraz lepszy klimat panuje także w stosunkach z Rosją. Oparcie wzajemnych relacji na dialogu i próbach wyjaśniania dzielących nas różnic, przynosi rezultaty, choć w ostatnim czasie natrafiliśmy również na przeszkody – takie, jak np. publikacje rosyjskich mediów towarzyszące wrześniowej wizycie premiera Putina. Jednak częstsze kontakty na wysokim szczeblu, pragmatyczne patrzenie ku przyszłości oraz poszanowanie dla trudnej historii stanowią podstawę, na której w dłuższej perspektywie chcemy zbudować prawdziwie dobrosąsiedzkie stosunki.

Klub Platforma Obywatelska

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk