Wybory samorządowe 2014

2014-08-220

Premier Donald Tusk podpisał w czwartek rozporządzenie w sprawie wyborów samorządowych. Odbędą się one 16 listopada, a ewentualna druga tura – 30 listopada. Decyzja ma się ukazać w Dzienniku Ustaw w dniu 27 sierpnia 2014 r. Z tym dniem formalnie rozpocznie się kampania wyborcza.

Kampania wyborcza
Nieodłącznym elementem każdych wyborów jest kampania prowadzona przez każdy z komitetów. Rozpocznie się ona z dniem ukazania się rozporządzenia w Dzienniku Ustaw, co nastąpi najprawdopodobniej już 27 sierpnia, a potrwa aż do północy 14 listopada.  Audycje wyborcze w publicznym radiu i telewizji transmitowane będą w okresie 1-14 listopada.

Wyborcy – ważne terminy
Wszyscy wyborcy, którzy chcieliby oddać głos w sposób inny, niż udając się do komisji w okręgu, w którym są zameldowani, muszą pamiętać o zgłoszeniu takiej potrzeby odpowiednio wcześnie we właściwym urzędzie gminy.

Do 26 października chęć głosowania korespondencyjnego – w tym przy pomocy nakładek na karty wyborcze w alfabecie Braille’a – mogą zgłaszać osoby niepełnosprawne. W razie chęci głosowania przez pełnomocnika, wniosek o taką możliwość należy złożyć do 7 listopada.

Do 11 listopada można zaś składać wniosek o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie głosowania w gminie, w której wyborca mieszka na co dzień.

Kogo wybieramy?
W wyborach samorządowych jako wyborcy wpływamy na obsadę stanowisk na poziomie lokalnym i regionalnym. Łącznie wybierzemy niemal 47 000 radnych na szczeblach gmin, powiatów i sejmików, z czego zdecydowana większość – 39 536 to radni gmin i miast na prawach powiatów.

Wyborcy zdecydują też o tym, którzy kandydaci w nowej kadencji pełnić będą funkcje wójtów, burmistrzów i prezydentów – w skali kraju wybierzemy ich łącznie 2 477.

• do 26 października – zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a

• do 7 listopada – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

• do 11 listopada – składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie do głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania

• 16 listopada – głosowanie

źródło: platforma.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk