Weszły w życie przepisy ułatwiające rozwój turystyki rowerowej

2014-06-230

Nowelizacja Prawa wodnego zezwala na poruszanie się rowerem po koronach wałów przeciwpowodziowych, a także ułatwia wyznaczanie turystycznych szlaków rowerowych i pieszych na wałach przeciwpowodziowych i obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Nowelizacja określa m.in. specjalną procedurę zgłoszenia budowy drogi rowerowej oraz wyznaczenia szlaku turystycznego rowerowego i pieszego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Przedsięwzięcie takie będzie wymagać zgłoszenia dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej albo dyrektorowi właściwego urzędu morskiego – w zależności od miejsca usytuowania drogi lub szlaku oraz dołączenia odpowiednich dokumentów.

Do prac będzie można przystąpić, jeśli dyrektor nie wyrazi sprzeciwu przez 30 dni od zgłoszenia mu zamiaru realizacji inwestycji. Sprzeciw zostanie wniesiony w przypadku stwierdzenia, że planowane roboty lub czynności mogą spowodować pogorszenie stanu środowiska, utrudnią ochronę przed powodzią, zwiększą zagrożenie powodziowe lub będą mogły spowodować zagrożenie dla jakości wód w przypadku wystąpienia powodzi.

Podobny tryb będzie miał zastosowanie w przypadku inwestycji podejmowanych na wałach przeciwpowodziowych, przy czym organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszenia i wniesienia sprzeciwu będzie marszałek województwa.

Sejm uchwalił ustawę 4 kwietnia 2014 r. Prezydent podpisał ustawę 11maja 2014 r.
Znowelizowane przepisy weszły w życie 21 czerwca 2014 r.

źródło: sejm.gov.pl

Zostaw odpowiedź

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk