Polski skok cywilizacyjny: jak wykorzystamy blisko 500 mld zł z UE?

2014-01-090

– Modernizacja nie jest celem, tylko narzędziem do podniesienia poziomu życia polskich rodzin – powiedział premier Donald Tusk tuż po posiedzeniu rządu na temat unijnego budżetu na lata 2014-2020.

Jakie są nasze główne cele na najbliższe lata?

  • Do 2022 Polska będzie wśród 20 najbogatszych państw świata (jeśli chodzi o PKB) i osiągnie PKB na poziomie 80 proc. średniej państw UE.

– Dzisiaj to jest 67 proc., a startowaliśmy z pułapu mniej więcej 50 proc., kiedy ta przygoda europejska się zaczynała – powiedział premier Tusk.

Dodał, że Polska szybko nadgania zaległości wobec najbardziej rozwiniętych państw europejskich.

  • W latach 2016/2017 pod względem długości autostrad prześcigniemy Wielką Brytanię.

Przed nami będą Niemcy, Francja, Hiszpania i Włochy – będziemy piątym państwem w Europie.

  • Poziom ubóstwa spadnie poniżej średniej UE – minimum 1,5 mln obywateli wyjdzie z ubóstwa.

Wskaźnik ubóstwa lepiej pokazuje prawdziwy poziom życia niż np. średnia płaca. – Jeżeli uda się osiągnąć ten cel, będzie można mówić o prawdziwym sukcesie europejskiej drogi Polski, o tym, że europejskie pieniądze trafiły rzeczywiście do ludzi – mówił premier.

  • Do 2023 dostęp do szerokopasmowego Internetu osiągnie 100% .
  • Poziom nakładów na badania i rozwój osiągnie poziom 2% PKB.

Rząd zakłada, że połowa środków będzie pochodzić z budżetu, a reszta od firm.

  • Na rewitalizację miast wydamy 25 mld zł, z czego na miasta średnie 8 mld zł.

– Uważam, że to dużo mądrzejsza odpowiedź na problemy dawnych miast wojewódzkich niż budowanie politycznego mirażu o miastach wojewódzkich – podkreślił premier.

  • Powstaną obszary strategicznej interwencji

– Na tzw. obszary strategicznej interwencji będą kierowane dodatkowe pieniądze – oświadczył Donald Tusk. Chodzi o tereny strukturalnej biedy, którym pieniądze europejskie mają pomóc nadgonić bogatsze części kraju.

źródło:premier.gov.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk