Sejm podjął uchwałę w sprawie sytuacji na Ukrainie

2013-12-030

Na początku 55. posiedzenia Sejm podjął przez aklamację uchwałę w sprawie sytuacji na Ukrainie. – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża głębokie zaniepokojenie zaostrzeniem się sytuacji politycznej i społecznej na Ukrainie po jednostronnym zawieszeniu przez władze negocjacji umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską– czytamy w przyjętym jednogłośnie przez posłów dokumencie.

W uchwale Izba stanowczo potępiła „nieuzasadnione użycie siły wobec uczestników i obserwatorów organizowanych w ostatnich dniach protestów przeciwko tej decyzji”. – Jednocześnie apelujemy do wszystkich sił społecznych na Ukrainie o zapewnienie pokojowego przebiegu demonstracji – podkreślono w dokumencie. Uchwała jest również wyrazem pełnej solidarności polskiego Sejmu z obywatelami Ukrainy z wielką determinacją pokazujących światu dążenie do tego, aby ich kraj stał się pełnoprawnym członkiem UE. – Pragniemy zapewnić, że Polska uczyni wszystko, aby drzwi do Europy pozostały dla Ukrainy otwarte – zaznaczyli posłowie.

Sejm zaapelował także do ukraińskich władz i opozycji o „pilne podjęcie rozmów na rzecz narodowego porozumienia w sprawie integracji europejskiej”. Ponadto w uchwale napisano: – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do władz ukraińskich o poszanowanie zasad demokracji, państwa prawa i suwerenności narodu, do niepodejmowania żadnych działań, które mogłyby doprowadzić do eskalacji przemocy oraz do rozwiązywania konfliktów na drodze dialogu społecznego i konsekwentnej reformy państwa zgodnej z europejskimi standardami.

Posłowie zwrócili się także do parlamentów państw UE o „podjęcie inicjatyw, które będą służyły wzmocnieniu społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie”. – Ułatwienia wizowe, programy stypendialne dla młodzieży, wymiana kulturalna i naukowa, wsparcie dla organizacji pozarządowych to mądra inwestycja w naszą wspólną, europejską i ukraińską przyszłość – głosi podjęta dziś uchwała.

źródło: sejm.gov.pl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk