Dziewięć lat Polski w Unii Europejskiej

2013-05-010

1 maja świętujemy kolejną rocznicę wejścia Polski do UE. Bilans członkostwa Polski we wspólnocie europejskiej jest jednoznacznie pozytywny

Jak co roku, Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowało z okazji rocznicy specjalną publikację, podsumowującą efekty członkostwa dla polskiego społeczeństwa i gospodarki. Wnioski są jednoznaczne: wejście Polski do Unii fundamentalnie – i na korzyść – zmieniło kraj.

Skumulowany wzrost gospodarczy w Polsce w latach 2004 – 2012 wyniósł 46,3 proc. W tym samym czasie PKB krajów całej Unii (nowi i starzy członkowie liczeni razem) wzrosło o niespełna 11 proc., a krajów strefy euro (czyli głównie „starej Unii”) – tylko o 9 proc.

Dzięki uczestnictwu we wspólnym rynku europejskim, eksport stał się jednym z filarów polskiej gospodarki. W 2012 r. eksport pobił historyczny rekord, osiągając prawie 142 miliardy euro. Z tej sumy, aż 107 mld euro przypada na rynki europejskie.

Polskę zmieniają też dobrze inwestowane fundusze europejskie. 2012 rok był rekordowy pod względem transferów z budżetu unijnego: do Polski wpłynęło 11,8 mld euro, czyli ponad 3 proc. polskiego PKB. Licząc od 1 maja 2004 r. łączne saldo przepływów do i z budżetu unijnego (uwzględniające składki, jakie Polska wpłaca do budżetu) jest na gigantycznym plusie: ponad 50 mld euro (znów licząc od 1 maja 2004 r.).

W następnych latach poziom transferów będzie podobny. Po 2014 r. Polska zacznie korzystać z nowej transzy unijnych funduszy, z nowego budżetu Unii. Dostaliśmy w nim rekordową pulę pieniędzy: prawie 73 mld euro w samej tylko polityce spójności.

W 2015 r. widocznym efektem wykorzystania funduszy unijnych będzie prawie 750 km autostrad, ponad 1300 km dróg ekspresowych i modernizacja (bądź budowa) 1200 km tras kolejowych – by wymienić tych kilka przykładów.

Z sondażu Eurobarometr wynika, że 48 proc. Polaków deklaruje dziś zaufanie do UE. To najwyższy poziom zaufania do wspólnoty spośród wszystkich 27 jej państw członkowskich. Więcej, bo aż 74 proc. Polaków czuje się obywatelami Unii.

źrodło: kn /materiały msz / platforma.org

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://www.pomaska.pl/wp-content/uploads/2023/10/apomaska_logowhite.png
Kontakt
58 767 72 40
574 152 793
Biuro Poselskie Agnieszki Pomaskiej, al. Grunwaldzka 82 (CH Manhattan, IV piętro), 80-244 Gdańsk