Agnieszka Pomaska

Spotkanie z Zespołem Sportowych Szkół Ogólnokształcących w ramach programu „Jak działa moja gmin@?”
16 kwietnia 2009 r., napisany przez

p10504501W ramach projektu fundacji Roberta Schumana  „Jak działa moja gmin@?” spotkałam się dzisiaj z grupą uczniów z Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Gdańsku. Odpowiadałam na szereg pytań związanych z funkcjonowaniem Miasta Gdańska oraz ściślej samej Rady Miasta i Radnych, jak na przykład sposób komunikowania się z mieszkańcami i metody podejmowania decyzji w mieście. Efektem przeprowadzonych rozmów ma być raport z działań władz Gdańska. Uczniom dziękuję za możliwość rozmowy i z niecierpliwością czekam na efekty ich pracy!:-)

Głównym celem projektu “Jak działa moja gmin@?” jest zwiększenie aktywnego udziału młodych ludzi w życiu społeczności lokalnej, a szczególnie zachęcenie ich do czynnego udziału w wyborach do samorządu terytorialnego, śledzenia działań lokalnych władz oraz wykorzystywania uprawnień przysługujących obywatelom wobec urzędników i radnych.
Projekt składa się z kilku działań, w których jedną z pozycji zajmuje monitoring działań władz gminy. Ma to zmobilizować młodzież do samodzielnego poszukiwania informacji na temat pracy samorządu lokalnego, zapoznania się z prawami mieszkańców, zachęcenie do osobistego kontaktu z władzami gminy i radnymi. Uczniowie będą analizować czy władze lokalne funkcjonują sprawnie, czy obywatele mają odpowiednie możliwości interwencji i zgłaszania swoich postulatów, jakie są najpilniejsze potrzeby w regionie i jak z ich rozwiązywaniem radzą sobie urzędnicy oraz samorządowcy, czy obietnice składane w kampaniach wyborczych są wypełniane.