Agnieszka Pomaska

Sejm poparł wszystkie poprawki Senatu do ustawy krajobrazowej
24 kwietnia 2015 r., napisany przez

Projekt tej ustawy złożył w Sejmie prezydent Bronisław Komorowski. Przez ostatnie półtora roku pracowała nad nim podkomisja nadzwyczajna, która zmodyfikowała propozycje przedstawione przez głowę państwa.

W trakcie dzisiejszego głosowania Sejm poparł wszystkie poprawki Senatu do ustawy krajobrazowej.

Uchwalona dzisiaj ustawa m.in. definiuje pojęcie reklamy, szyldu, krajobrazu, krajobrazu kulturowego, krajobrazu priorytetowego. Ponadto nakłada m.in. obowiązek sporządzania przez samorząd wojewódzki audytu krajobrazowego, mają być w nim zdefiniowane obszary krajobrazów priorytetowych. Dla tych obszarów sejmik województwa ma mieć możliwość ustalania norm prawnych dotyczących wysokości, kształtu budynków i ewentualnie stosowania materiałów miejscowych lub tradycyjnej architektury.

źródło: gazetaprawna.pl