Agnieszka Pomaska

Wyniki głosowania na Budżet Obywatelski 2015
13 października 2014 r., napisany przez

Są już wyniki głosowania na projekty Budżetu Obywatelskiego 2015. Do realizacji przechodzi 21 projektów. W głosowaniu udział wzięło prawie 38 tys. osób co stanowi 10,13 % uprawnionych. Wśród głosów przeważały te oddane przez kobiety – 21 658 , z kolei w głosowaniu wzięło udział 16307 mężczyzn.

Głosowanie nad wnioskami do Budżetu Obywatelskiego trwało 14 dni – od 29 września do 12 października. Głosowano na 151 wniosków: 142 dzielnicowe i 9 ogólnomiejskich. Pula w tegorocznym budżecie to 11 mln zł: 9 mln na projekty dzielnicowe i 2 mln zł na projekt ogólnomiejski (którego zasięg wykracza poza jeden okręg konsultacyjny).

– Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska i Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku zajmą się teraz organizacją przetargów dla wygranych projektów. Realizacja inwestycji odbędzie się do końca 2015 roku – podkreśla Maciej Kukla, kierownik Referatu Inicjatyw i Konsultacji Społecznych Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

W celu wyświetlenia wyników, proszę przejść tutaj.

źródło: gdansk.pl