Agnieszka Pomaska

Wspólne posiedzenie Komisji ds. Unii Europejskiej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej [transmisja na żywo]
8 lipca 2014 r., napisany przez

Aktualnie trwa transmisja na żywo ze wspólnego posiedzenia Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Poniżej możecie Państwo zapoznać się z przewidzianym porządkiem obrad. W celu obejrzenia relacji, proszę kliknąć tutaj.

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (druk nr 2450) 
– przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Radosław Witkowski.