Agnieszka Pomaska

Sejm RP

Sejm RP

W 2007 roku kandydowałam do Sejmu RP po raz pierwszy. Mimo otrzymania prawie 9500 głosów nie zdobyłam mandatu posła. Szansę pracy w Sejmie otrzymałam jednak w czerwcu 2009 roku, kiedy objęłam mandat po Jarosławie Wałęsie, który został posłem do Parlamentu Europejskiego. 24 czerwca 2009 roku zostałam zaprzysiężona na Posła RP.

Wybory do Sejmu VII kadencji odbyły się w październiku 2011 roku. Dzięki Państwa poparciu zdobyłam 16 117 głosów, co spowodowało odnowienie mandatu poselskiego. Zaprzysiężenie nastąpiło w dniu 8 listopada 2011 roku.

W Sejmie VII kadencji pracowałam w Komisji do Spraw Unii Europejskiej, gdzie pełniłam funkcję Przewodniczącej oraz w Komisji Łączności z Polakami za Granicą.

25 października 2015 roku odbyły się wybory do Sejmu RP VIII kadencji. Otrzymałam 22 196 głosów i po raz kolejny uzyskałam mandat poselski. W obecnej kadencji pracuję w Komisji do Spraw Unii Europejskiej, gdzie pełnię funkcję Wiceprzewodniczącej. Więcej informacji na temat bieżącej działalności znajdziecie Państwo w aktualnościach oraz na stronie sejmowej.

Galeria zdjęć