Agnieszka Pomaska

Religa zamiast Brzechwy
9 marca 2009 r., napisany przez

radio gdanskZamiast imienia Jana Brzechwy imię zmarłego wczoraj profesora Zbigniewa Religi – to propozycja opozycyjnych radnych PiS dla jednej z gdańskich podstawówek. Przypomnę, szkoła nr 84 w Gdańsku Kiełpinie chce, by jej patronem został autor wielu popularnych wśród dzieci wierszy. Gdańska Rada Miasta nie zgodziła się na to. Jednym z argumentów była komunistyczna twórczość poety. Jeszcze w tym miesiącu jednak sprawa ponownie będzie przez radnych rozpatrywana. Tymczasem według opozycyjnych radnych PiS, patronem szkoły powinien zostać profesor Zbigniew Religa. Szef klubu radnych PiS Kazimierz Koralewski mówi, że to propozycja godna rozważenia. Radni PiS zapewniają, że są gotowi zaakceptować także inny sposób uhonorowania w Gdańsku Zbigniewa Religi. Jednak zdaniem wiceprzewodniczącej gdańskiej Rady Agnieszki Pomaskiej – ich działania są co najmniej nietaktowne. Jak mówi to nie czas i miejsce na takie rozważanie. Agnieszka Pomaska uważa też, że w sprawie patrona szkoły należy uszanować wolę społeczności lokalnej. Ponowne głosowanie w sprawie nadania gdańskiej szkole imienia Jana Brzechwy 26 marca.

Źródło: Radio Gdańsk