Agnieszka Pomaska

Likwidacja X LO nie jest pewna
24 lutego 2009 r., napisany przez

xlo_fotjpinkas_wwwgdanskplNa najbliższej sesji Rady Miasta Gdańska w czwartek głosowana będzie uchwała w sprawie likwidacji X LO w Gdańsku. Pragnę jednak uspokoić uczniów, nauczycieli i rodziców tej szkoły. Proponowany druk jest jedynie uchwałą intencyjną (wymóg podjęcia takiej uchwały wymaga od nas ustawa) i nie przesądza ostatecznie o likwidacji tej szkoły. Co więcej, Radni Platformy Obywatelskiej na posiedzeniu klubu w dniu wczorajszym opowiedzieli się za dalszymi pracami nad zmianami w sieci szkół w Gdańsku i rozważaniem między innymi możliwości połączenia X LO z XII LO. Uchwała o likwidacji będzie musiała być podjęta także w przypadku połączenia, ale niezależnie od tego ostateczna uchwała, już nie intencyjna będzie głosowana dopiero na jednej z przedwakacyjnych sesji Rady. Do tego czasu jest możliwość rozważenia propozycji i wysłuchania argumentów wszystkich stron. Mam nadzieję, że znajdziemy takie rozwiązanie, które zostanie zaakceptowane przez uczniów i nauczycieli, a jednocześnie poprawi ofertę edukacyjną w Gdańsku.

Agnieszka Pomaska

powyżej fot.J.Pinkas/www.gdansk.pl