Agnieszka Pomaska

Znowelizowana ustawa o śmieciach
1 lutego 2013 r., napisany przez

Od 1 lipca gminy będą pobierać opłaty za wywóz i gospodarowanie śmieciami na ich terenie. A ustalać stawki tych opłat będą mogły według wybranej przez siebie metody – niekoniecznie jednej. Senatorowie zagłosowali za nowelą ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.

Gmina będzie mogła zastosować kilka metod naliczania opłat w poszczególnych częściach gmin, np. na obszarze, który ma wodociągi – według zużycia wody, natomiast na pozostałym – według innej metody. Tylko ona będzie też odpowiedzialna za gospodarkę odpadami, to znaczy za ich odbiór od mieszkańców i utylizację. Dotychczas to właściciele nieruchomości decydowali, jaka firma będzie odbierać od niech śmieci. Od 1 lipca ta decyzja należeć będzie wyłącznie do gminy.

Obecnie gminy mają możliwość wyboru jednej z czterech metod rozliczania się mieszkańców za odbiór śmieci (stawka zależna od: gospodarstwa domowego, liczby osób zamieszkujących gospodarstwo, powierzchni mieszkalnej, wielkości zużycia wody w danej nieruchomości).

Gminy są zobowiązane, aby do końca 2020 roku stopień recyklingu i przygotowania odpadów do ponownego użycia wynosił co najmniej 50 procent w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku. Do lipca 2020 roku odpady ulegające biodegradacji składane na składowiskach mają nie przekraczać 35 procent całkowitej masy tych odpadów.

Nowelę obowiązującej dziś ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach przygotowali w 2012 roku senatorowie. W styczniu zatwierdził ją Sejm.

jp/pap, money.pl
fot. SXC/johnnyberg