Agnieszka Pomaska

Spotkanie Przewodniczących Komisji ds. Unii Europejskiej (COSAC) w Dublinie
27 stycznia 2013 r., napisany przez

Posłanka Agnieszka Pomaska będzie uczestniczyła w dniach 27-28 stycznia w spotkaniu Przewodniczących Komisji ds. Unii Europejskiej (COSAC) w Dublinie.

Spotkanie przewodniczących COSAC pod przewodnictwem Dominika Hannigana, to pierwsze posiedzenie parlamentarnego wymiaru prezydencji Irlandii w Unii Europejskiej, które odbędzie się w historycznej okolicy Dublin Castle.

Głównym celem spotkania przewodniczących będzie uzgodnienie porządku obrad plenarnego posiedzenia XLIX COSAC, które zaplanowane jest na 23-25 ​​czerwca 2013 roku. W trakcie obrad zostaną przedstawione priorytety irlandzkiej prezydencji UE przez ministra wydatków publicznych i reform Brendana Howlina. Spotkanie będzie również współprowadzone przez pana Maroša Šefčoviča, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, odpowiedzialnego za stosunki międzyinstytucjonalne i administrację, który będzie mówił na temat: „Przyszłość Europy: w kierunku prawdziwej unii gospodarczej i walutowej”.

Powszechnie stosowany skrót COSAC pochodzi od pierwotnej nazwy w języku francuskim Conférence des Organes Specialisés dans les Affaires Communautaires (Konferencja Organów Wyspecjalizowanych w sprawach Wspólnotowych). Jest to forum współpracy parlamentów narodowych państw członkowskich UE i Parlamentu Europejskiego, które powołano do życia w maju 1989 r. w Madrycie. Pierwsze posiedzenie COSAC odbyło się w dniach 16-17 listopada 1989 r. w Paryżu. Od 1997 r. w spotkaniach COSAC w charakterze obserwatorów uczestniczyli przedstawiciele polskiego parlamentu i parlamentów innych państw kandydujących.

Od 1 stycznia 2007 r. w spotkaniach COSAC biorą udział przedstawiciele parlamentów narodowych 27 państw członkowskich Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Sejm i Senat są reprezentowane przez członków prezydiów komisji ds. europejskich.

źródło: libr.sejm.gov.pl / parleu2013.ie