Agnieszka Pomaska

W Sejmie o spójności UE w perspektywie 2014-2020 [transmisja na żywo]
30 listopada 2012 r., napisany przez

W Sejmie trwa aktualnie konferencja „Spójność Unii Europejskiej. Perspektywa 2014-2020”. Wydarzenie to jest organizowane przez Komisję do Spraw Unii Europejskiej Sejmu RP, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Obrady poświęcone przyszłości unijnej polityki spójności z udziałem przedstawicieli parlamentu, rządu, instytucji europejskich oraz organizacji pozarządowych otworzy marszałek Sejmu Ewa Kopacz.

Jak podkreślają organizatorzy konferencji, Unia Europejska od początku swego istnienia stoi na straży spójności polityki europejskiej w różnych dziedzinach. Zdaniem sejmowej Komisji ds. UE, MRR i Przedstawicielstwa KE w Polsce takie podejście zawsze służyło modernizacji oraz rozwojowi społeczno-gospodarczemu państw UE oraz poprawie warunków życia jej obywateli.

Według inicjatorów spotkania spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna Unii Europejskiej oparta na solidarności jej państw członkowskich jest wciąż wartością nadrzędną dla integrującej się Europy. Dlatego też, jak zaznaczają, wyrównywanie szans rozwoju regionów o mniej korzystnych warunkach gospodarczych powinno być podstawą wszelkich rozważań nad przyszłością integracji europejskiej w latach 2014-2020.

W celu obejrzenia transmisji, proszę kliknąć TUTAJ.

Program

Otwarcie konferencji, godz. 11.00 

  • Ewa Kopacz, marszałek Sejmu

Budynek C, sala 118
Otwarte dla mediów

 Wystąpienia otwierające, godz. 11.15   

  • Janusz Lewandowski, komisarz UE ds. budżetu
  • Elżbieta Bieńkowska, minister rozwoju regionalnego

Dyskusja

Budynek C, sala 118
Otwarte dla mediów

Panel polityczno-ekspercki, godz. 12.50     

Moderator: Zbigniew D. Czachór, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, stały doradca Komisji ds. Unii Europejskiej Sejmu RP

  • Agnieszka Pomaska, przewodnicząca Komisji ds. Unii Europejskiej Sejmu RP
  • Marceli Niezgoda, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego
  • Jan Olbrycht, członek Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego
  • Hanna Jahns, członek Gabinetu Komisarza ds. Polityki Regionalnej Johannesa Hahna
  • Paweł Świeboda, prezes Fundacji demosEUROPA – Centrum Strategii Europejskiej