Agnieszka Pomaska

XVI Forum Polsko-Niemieckie
29 listopada 2012 r., napisany przez

W dniu 29 listopada 2012 r. przewodnicząca sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej Agnieszka Pomaska będzie uczestniczyła w XVI Forum Polsko-Niemieckim, które odbędzie się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Tematem przewodnim Forum jest polityka energetyczna – przyszłość Europy w kontekście energetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa energetycznego obu krajów oraz programów rozwijających nowe technologie energetyczne. Jeden z paneli dotyczyć będzie przyszłości Europy i wyzwań dla partnerstwa polsko-niemieckiego. Do udziału w obradach zostali zaproszeni przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego: eksperci sektorowi (w tym przedstawiciele zainteresowanych resortów), parlamentarzyści, przedstawiciele instytucji analitycznych, badawczo-naukowych i uczelni, przedstawiciele regionów, władz samorządowych, mediów, przedsiębiorcy oraz młodzi eksperci i naukowcy.

Przewodniczącym Forum po stronie polskiej jest Krzysztof Miszczak, Dyrektor Biura Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zaś po stronie niemieckiej Minister Stanu w Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych Niemiec Cornelia Pieper.

źródło: kprm.gov.pl