Agnieszka Pomaska

Miasto Plus: Kongres „Zarządzanie metropoliami XXI wieku”
26 listopada 2012 r., napisany przez

W dniu 26 listopada posłanka Agnieszka Pomaska uczestniczyła w pierwszym dniu gdańskiego Kongresu „Zarządzanie Metropoliami XXI wieku”, realizowanego w ramach projektu Miasto Plus. Całość poświęcona jest problematyce związanej z procesami zarządzania w miastach metropolitalnych i jednostkach samorządu-terytorialnego zrzeszonych funkcjonalnie w obrębie obszarów metropolitalnych tych miast.

Celem Kongresu jest debata publiczna dotycząca społeczno-gospodarczych aspektów życia w  obszarach metropolitalnych. Korzystając z dobrych praktyk wypracowane zostaną najlepsze rozwiązania, które mogą zostać wdrożone w Polskich miastach i na terenie pozostałych jednostek samorządowych.

Podczas kongresu wspólnie z decydentami miast metropolii polskich i innych ważnych ośrodków aglomeracyjnych można się zastanowić na temat nowoczesnego funkcjonowania miasta, modeli zarządzania miastem i innowacyjności. Kongres stanowi okazją do dialogu przedstawicieli różnych grup społecznych, środowisk naukowych, biznesowych, doradczych, grup eksperckich i środowisk twórczych.

Innowacyjnym rozwiązaniem w tego typu publicznych debatach, które Miasto Gdańsk pragnie zastosować, to aktywizacja różnych środowisk – zwłaszcza naukowego i umożliwienie zabrania głosu poprzez tzw. plakaty naukowe w sesji posterowej wspólnej dla wszystkich uczestników konferencji.

W ramach kongresu odbędzie się kilkadziesiąt paneli tematycznych wchodzących w skład pięciu metatrendów społeczno-gospodarczych: Zarządzanie miastem, Jakość życia, Innowacyjna gospodarka, Poszerzanie pola kultury, Przestrzeń komunalna miasta.

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod następującym adresem internetowym: www.miastoplus.com.pl

źródło: gdansk.pl