Agnieszka Pomaska

Spotkanie Trójkąta Weimarskiego, delegacji Komisji ds. UE Polski, Francji i Niemiec
13 listopada 2012 r., napisany przez

Przewodnicząca sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej Agnieszka Pomaska, uczestniczy dziś i jutro w spotkaniu Komitetu Wspierania Współpracy Francusko-Niemiecko-Polskiej, wraz z innymi przedstawicielami komisji do spraw Unii Europejskiej z Niemiec, Francji i Polski w Paryżu.

Trójkąt Weimarski
Współpraca parlamentów państw Trójkąta Weimarskiego przybrała dwie formy. Są to spotkania prezydiów izb niższych oraz komisji do spraw europejskich parlamentów Francji, Niemiec i Polski. Spotkania komisji zostały wznowione po czteroletniej przerwie w kwietniu 2008 roku w Warszawie, natomiast pierwsze spotkanie prezydiów odbyło się w maju 2010 roku w Essen. Mają one służyć wypracowaniu nowych form współpracy zarówno na poziomie trójstronnym, jak i unijnym.