Agnieszka Pomaska

Dofinansowanie do zakładania żłobków
2 listopada 2012 r., napisany przez

50 mln zł przeznaczy resort pracy na wsparcie tworzenia i funkcjonowania żłobków, klubów dziecięcych oraz usług świadczonych przez dziennego opiekuna. Wniosek o wsparcie można złożyć do 28 grudnia.

Konkurs „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego” skierowany jest szczególnie do osób bez zatrudnienia, powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka. Po środki mogą się zgłaszać gminy, stowarzyszenia, fundacje, podmioty prywatne prowadzące działalność gospodarczą. Wymagany jest 15 % wkład własny.

Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekty będą mogły już ruszyć w czerwcu przyszłego roku.

Więcej informacji na www.kapitalludzki.gov.pl