Agnieszka Pomaska

Konferencja Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC) na Cyprze
14 października 2012 r., napisany przez

W dniach 14-16 października 2012 r., posłanka Agnieszka Pomaska będzie uczestniczyła w konferencji Komisji do Spraw Unijnych Parlamentów Unii Europejskiej (COSAC) na Cyprze. Spotkanie jest organizowane w ramach parlamentarnego wymiaru prezydencji Cypru w Radzie Unii Europejskiej w drugiej połowie 2012 roku.

Wśród tematów rozmów znajdą się priorytety prezydencji cypryjskiej, sytuacja w Unii, aspekty wspólnego rynku, jak również zagadnienia dotyczące energii. W planach jest także dyskusja odnośnie unijnej strategii wzrostu na najbliższe dziesięciolecie – Europa 2020.

Powszechnie stosowany skrót COSAC pochodzi od pierwotnej nazwy w języku francuskim Conférence des Organes Specialisés dans les Affaires Communautaires (Konferencja Organów Wyspecjalizowanych w sprawach Wspólnotowych). Jest to forum współpracy parlamentów narodowych państw członkowskich UE i Parlamentu Europejskiego, które powołano do życia w maju 1989 r. w Madrycie. Pierwsze posiedzenie COSAC odbyło się w dniach 16-17 listopada 1989 r. w Paryżu. Od 1997 r. w spotkaniach COSAC w charakterze obserwatorów uczestniczyli przedstawiciele polskiego parlamentu i parlamentów innych państw kandydujących.

Od 1 stycznia 2007 r. w spotkaniach COSAC biorą udział przedstawiciele parlamentów narodowych 27 państw członkowskich Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Sejm i Senat są reprezentowane przez członków prezydiów komisji ds. europejskich.

źródło: libr.sejm.gov.pl / cyparliament2012.eu