Agnieszka Pomaska

Uporządkowanie cmentarza na Ujeścisku – będzie pamiątkowa tablica
2 października 2008 r., napisany przez

Otrzymałam odpowiedź na zapytanie Komisji Turystyki i Promocji Miasta o stan uporządkowania terenu starego cmentarza na Ujeścisku. Zgodnie z uzyskaną informacją już w październiku miejsce to powinno zostać upamiętnione granitową tablicą z informacja dotyczącą charakteru i historii tego miejsca. Całe pismo w tej sprawie zamieszczam poniżej:

Dotyczy pisma BRMG/KTIl’M-IX/00570/3-1/236648/08/AŻ z dnia 2 września 2008 roku, w sprawie cmentarza przy ul. Cedrowej w Gdańsku — Ujeścisku.
Odpowiadając na wniosek Nr 23-08/82/22/08 w sprawie podjęcia prac porządkowych oraz innych działań związanych z zagospodarowaniem terenu starego cmentarza przy ul. Cedrowej w Gdańsku, określonych w pismach ZDiZ/1264/12705/08/AD i ZDiZ/1266/12706/08/AD z czerwca b.r. informuję, iż przedmiotowy teren został przekazany w administrację Zarządowi Dróg i Zieleni w Gdańsku i objęty pracami ogrodniczymi oraz porządkowymi, w zakresie zapewniającym utrzymanie go w czystości i estetyce.
Dla celów ochrony dziedzictwa kulturowego teren pocmentarny przy ul. Cedrowej zostanie upamiętniony w październiku b.r. poprzez ustawienie granitowej tablicy z informacją dotyczącą charakteru i historii tej nekropolii.

Dla umożliwienia w przyszłości rewaloryzacji przedmiotowego terenu, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku złożył w kwietniu b.r. do Wydziału Programów Rozwojowych wniosek o ujęcie w kolejnej edycji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2009 – 2013 zadania opracowania koncepcji programowo — przestrzennej zagospodarowania w/w obiektu, uwzględniającej upamiętnienie jego historycznego charakteru, z równoczesną adaptacją do potrzeb rekreacji biernej dla mieszkańców Gdańska — Ujeściska.

Maciej Lisicki

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska