Agnieszka Pomaska

Projekt ustawy budżetowej na 2013 r. – więcej pieniędzy na przedszkola i żłobki (INFOGRAFIKA)
1 października 2012 r., napisany przez

W 2013 r. dochody budżetu mają wynieść 299,3 mld zł, wydatki nie więcej niż 334,9 mld zł, a deficyt nie powinien przekroczyć 35,5 mld zł. W projekcie ustawy budżetowej przewidziano 320 mln zł na dopłaty do przedszkoli. Dodatkowo zwiększono wydatki na żłobki o 50 mln zł, tj. do 101 mln zł.

Podatkowe dochody budżetu państwa oszacowano na 266,9 mld zł, w tym: VAT – 126,4 mld zł, akcyza – 64,5 mld zł, CIT – 29,6 mld zł i PIT – 42,9 mld zł. Podatek od wydobycia niektórych kopalin zaplanowano w wysokości 2,2 mld zł. Dochody niepodatkowe mają wynieść 30,8 mld zł. Największe wydatki mają być poniesione na dotacje i subwencje (47 proc.), potrzeby bież±ce jednostek budżetowych (18,7 proc.) oraz obsługę długu Skarbu Państwa (13 proc.).

Rząd przygotowując projekt ustawy budżetowej na 2013 r. przyjął następujące wskaźniki makroekonomiczne: realny wzrost PKB (o 2,2 proc.), inflacja (2,7 proc.), wzrost spożycia ogółem (o 5 proc. w ujęciu nominalnym), realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej (1,9 proc.), wzrost zatrudnienia w gospodarce (0,2 proc.).

źródło: platforma.org