Agnieszka Pomaska

Spotkanie ws. Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020
27 sierpnia 2012 r., napisany przez

W dniu 27 sierpnia posłanka Agnieszka Pomaska uczestniczyła w spotkaniu Marszałka Mieczysława Struka z Parlamentarzystami z woj. pomorskiego, dotyczącym najważniejszych wyzwań rozwojowych regionu w perspektywie 2020 r.

Po trwających dwanaście tygodni (od 2 kwietnia do 22 czerwca br.) konsultacjach społecznych przedstawiona została druga wersja projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego do roku 2020. Uwzględnia on dużą część postulatów zgłoszonych w tych konsultacjach, a także propozycje zmian i uzupełnień przedstawione przez Wykonawców oceny ex-ante (Instytut Badań Strukturalnych) oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (ekovert Łukasz Szkudlarek).

Po rozbudowanym procesie konsultacyjnym, dokument przyjął formę pogłębionej i konstruktywnej debaty nad stanem obecnym, możliwymi kierunkami rozwoju oraz strategicznymi dylematami stojącymi przed Województwem Pomorskiem w horyzoncie roku 2020 i lat następnych.

W celu zapoznania się z treścią wspomnianego dokumentu, proszę kliknąć tutaj.