Agnieszka Pomaska

Liczba taksówek bez limitu także w innych gminach w Polsce!
2 października 2008 r., napisany przez

Wszystko wskazuje na to, że polskie gminy nie będą już decydowały o liczbie taksówek w mieście. Licencje będą dostępne dla wszystkich, którzy uzyskają uprawnienia. Jak informuje „Gazeta Prawna” zgodnie z przyjętym przez Senat projektem nowelizacji prawa transportowego, rada gminy nie będzie decydowała, ile licencji udzieli każdego roku na taksówki. Senacka inicjatywa ustawodawcza została skierowana do Sejmu.

Obecnie o liczbie taksówek w mieście, przynajmniej teoretycznie, nie decydują korporacje taksówkowe, czy  osoby indywidualne, ale gminy i miasta. Przypomnę jednak, że w Gdańsku już w ubiegłym roku radni Platformy Obywatelskiej liczbę wydawanych licencji zwiększyli do tego stopnia, iż praktycznie limity co do liczby taksówek nie istnieją (ustawa nakładała ustalenie tej liczby, ale podjęta przez gdańskich radnych uchwała wskazywała na liczbę ponad 2000 licencji, co w praktyce otworzyło drogę do zawodu taksówkarza wszystkim chętnym,  którzy uzyskają uprawnienia).
Adam Furgalski, dyrektor w Zespole Doradców Gospodarczych TOR, mówi, że liberalizacja polegająca na tym, że gminy nie będą decydować o liczbie taksówek, jest krokiem w dobrym kierunku . Podkreśla, że rynek sam powinien decydować o tym, ile będzie jeździło po mieście taksówek.

Jednak niezależnie od dalszych losów zmian we wspomnieaej ustawie, gotowy jest już gdański projekt uchwały określający liczbę wydawanych licencji w przyszłym roku. Zakłada on, podobnie jak poprzednio, że w 2009 roku będzie można wydać 2550 licencji. Liczba ta przyjęta została zgodnie z zasadą, że na jedną taksówkę może przypadać 100 mieszkańców. Obecnie po Gdańsku jeździ 1999 taksówek (przy założeniu, że w tym roku wydanych zostanie jeszcze 8 licencji, liczba 2550 wynika z wyliczenia: 455 717:100 – 1999 -8= 2 558)

Źródło: Gazeta Prawna

Przeczytaj jak Radni Miasta Gdańska walczyli o uwolnienie rynku taksówkowego