Agnieszka Pomaska

Posiedzenie Komisji ds. Unii Europejskiej [transmisja na żywo]
11 lipca 2012 r., napisany przez

Aktualnie trwa transmisja na żywo z posiedzenia Komisji ds. Unii Europejskiej. Poniżej możecie Państwo zapoznać się z przewidzianym porządkiem obrad. W celu obejrzenia relacji, proszę kliknąć TUTAJ.

  • Informacja o dokumentach UE w stosunku do których Prezydium wnosi o niezgłaszanie uwag (COM(2012) 178, 244, 245, 256, 261, 262, 270, 277, 279, 281, 285, 288, 289, 290, 292, 293, 294, 295, 297).
  • Rozpatrzenie (w trybie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) „Projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 (COM(2012) 300 wersja ostateczna)” i odnoszącego się do niego projektu stanowiska RP – referują: Podsekretarz stanu w MF Jacek Dominik, Poseł sprawozdawca Marek Wójcik.
  • Rozpatrzenie (w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) „Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Krajowe strategie integracji Romów: pierwszy etap wdrażania unijnych ram (COM(2012) 226 wersja ostateczna)” i odnoszącego się do niego stanowiska rządu – referują: Sekretarz stanu w MAiC Włodzimierz Karpiński, Poseł sprawozdawca Jarosław Sellin.
  • Rozpatrzenie (w trybie art. 151 ust. 1 regulaminu Sejmu z uwzględnieniem art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 8 października 2010 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej) Sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno Społecznego i Komitetu Regionów: Sprawozdanie ze stosowania Karty praw podstawowych UE za 2011 r. (COM(2012) 169 wersja ostateczna) i odnoszącego się do niego stanowiska rządu – referują: Podsekretarz stanu w MSZ Maciej Szpunar, Poseł sprawozdawca Krystyna Pawłowicz.
  • Sprawy bieżące.