Agnieszka Pomaska

Powstaje Pomorski Zespół Parlamentarny
17 kwietnia 2012 r., napisany przez

Z inicjatywy posłanki Platformy Obywatelskiej Agnieszki Pomaskiej powstaje pomorski zespół parlamentarny. Aktualnie należy do niego ponad 20 parlamentarzystów z naszego regionu, a liczba podpisów pod tą inicjatywą cały czas rośnie.

Dokumenty rejestracyjne trafiły do Kancelarii Sejmu. W gronie jego członków znaleźli się m.in. marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, minister transportu Sławomir Nowak czy wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke. Należy nadmienić, że w PZP są przedstawiciele niemal wszystkich partii politycznych, które w październikowym głosowaniu zdobyły mandat wyborców z Pomorza: Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości oraz Ruchu Palikota. Nie do wszystkich pomorskich parlamentarzystów inicjatorce udało się dotrzeć. Niemniej jednak inicjatywa może liczyć na pełne poparcie.

Do zadań Zespołu będzie należeć w szczególności:

– podejmowanie działan służacych rozwojowi regionu pomorskiego,

– wypracowanie i przedstawienie organom Sejmu i Senatu, rządowi oraz instytucjom europejskim rozwiązań dotyczących regionu pomorskiego,

– współpraca z samorządami.

Zespoły parlamentarne to ciała nieformalne, pozwalające porozumieć się w ważnych sprawach. To przede wszystkim forum wymiany poglądów, choć bywa, że podejmowane tam ustalenia kształtują późniejszą politykę władz państwa. Właśnie o taki „pozytywny lobbing” nam chodzi – podsumowuje Pomaska.

Pomorski Zespół Parlamentarny chce zadebiutować promując w Sejmie nowe technologie rodem z Pomorza. Stąd pomysł prezentacji zegara pulsarowego najdokładniejszego na świecie, którego twórcami są naukowcy z Gdańska.

źródło: wł/Dziennik Bałtycki/TVP Gdańsk