Agnieszka Pomaska

4:45 na Westerplatte. 69 rocznica wybuchu II wojny światowej.
3 września 2008 r., napisany przez

[media id=14]