Agnieszka Pomaska

Spotkanie Przewodniczących Komisji ds. Unii Europejskiej z państw bałtyckich
26 marca 2012 r., napisany przez

W dniach 25-26 marca, posłanka Agnieszka Pomaska uczestniczy w spotkaniu przewodniczących komisji ds. Unii Europejskiej Riigikogu Republiki Estonii, Seimasu Republiki Litwy, Saeimy Republiki Łotwy, Senatu i Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, odbywającego się w Rydze.

Wśród głównych tematów dyskusji znajdzie się wymiana poglądów na temat porządku obrad najbliższego posiedzenia COSAC, które będzie miało miejsce w Kopenhadze 22-24 kwietnia 2012 roku. Wśród agendy spotkania planowana jest dyskusja odnośnie jednolitego rynku UE  – jego zasad i funkcjonowania w taki sposób, aby mogła z niego skorzystać jak największa liczba przedsiębiorstw i konsumentów. Ponadto zagadnienia związane ze strategią na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju w Europie.

Planowana jest również konferencja poświęcona sprawie wpływu traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w unii gospodarczej i walutowej w kontekście przyszłości UE. Nie zabraknie także rozmów dotyczących wieloletnich ram finansowych na następny okres oraz  wspólnej polityki rolnej.