Agnieszka Pomaska

Kronika Sejmowa
14 marca 2012 r., napisany przez

„Kronika Sejmowa” ukazuje się od grudnia 1990 r., początkowo jako tygodnik, a od maja 2003 r. – jako ilustrowany dwutygodnik informujący o pracach Sejmu i jego organów. Na łamach pisma publikowane są relacje z posiedzeń Izby, komisji sejmowych, wizyt i spotkań z udziałem marszałka Sejmu i członków Prezydium, a także konferencji, wystaw, koncertów i uroczystości. Zamieszczane są tam również korespondencje z Parlamentu Europejskiego, Rady Europy i wybranych parlamentów narodowych.

Zachęcamy do lektury ostatniego numeru podsumowującego minione wydarzenia. W celu wyświetlenia, proszę kliknąć tutaj.

źródło: sejm.gov.pl