Agnieszka Pomaska

Konferencja Political and Management Training III
22 lutego 2012 r., napisany przez

W czwartek, 23 lutego Agnieszka Pomaska będzie jednym z prelegentów podczas konferencji Political and Management Training III. 

Głównym celem PMT jest poprawa ogólnej wiedzy z zakresu ekonomii, polityki, kultury i korzyści z integracji europejskiej. Uczestnicy będą mogli odkryć nowe, kreatywne metody pracy włączając w to nowoczesne techniki teambuildingu i prac grupowych. Przy okazji będą mogli doskonalić znajomość języka angielskiego.

Podczas realizacji projektu uczestnicy wybierają jeden z problemów związanych z Unią Europejską, który starają się rozwiązać. Stworzone w grupach rezolucje prezentują przed jury oraz innymi debatującymi na General Assembly. Delegaci wybierają najlepszy sposób rozwiązania problemu poprzez głosowanie.

Więcej informacji dostępnych jest tutaj.

PTM to projekt bazujący na formule międzynarodowego European Youth Parliament, na którym młodzi ludzie z całej Europy spotykają się w wybranym kraju, przeważnie na dwa tygodnie i opracowują w grupach problemy z zakresu ekonomii, polityki i kultury. Zwieńczeniem wspólnych wysiłków jest rezolucja prezentowana na końcowych obradach General Assembly. Jest to bezpartyjny i niezależny projekt edukacyjny dostosowany do potrzeb młodych. Warto dodać, że w dużej mierze finansuje go Unia Europejska.

PMT to lokalna „mikro” edycja owego EYP. Schemat pracy wygląda podobnie a założenia są prawie identyczne. Całość prac odbywa się także w języku angielskim. Ze względu na swoją skalę, daje ona szansę znacznej grupie zainteresowanej młodzieży z Gdańska na pogłębienie w atrakcyjny i nowatorski sposób swojej wiedzy z zakresu ekonomii, szeroko pojętej polityki, kultury oraz Unii Europejskiej, a także usprawnienie swoich umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim.

źródło: topolowka.pl, pmtgda.eu