Agnieszka Pomaska

Transmisja na żywo: Posiedzenie Komisji ds. UE z udziałem komisarza Lewandowskiego
3 lutego 2012 r., napisany przez

O godz. 11:20 w sali konferencyjnej w Nowym Domu Poselskim rozpoczęło się posiedzenie Komisji ds. Unii Europejskiej z udziałem komisarza Janusza Lewandowskiego.

W celu obejrzenia relacji na żywo, proszę kliknąć TUTAJ

Podczas posiedzenia sejmowej komisji ds. UE poruszone zostaną kwestie dotyczące „Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego i Komitetu Regionów: Program prac Komisji na rok 2012, Odnowa Europy (COM(2011) 777 wersja ostateczna)”

Porządek dzienny obrad Komisji obejmuje również dyskusji na temat Pakietu Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2014–2020. Ramy Finansowe stanowią mechanizm mający zagwarantować, aby wydatki UE były przewidywalne i jednocześnie podlegały rygorystycznej dyscyplinie budżetowej.