Agnieszka Pomaska

Spotkanie Przewodniczących Komisji ds. Unii Europejskiej (COSAC) w Kopenhadze
30 stycznia 2012 r., napisany przez

Posłanka Agnieszka Pomaska uczestniczyła w dniach 29-30 stycznia w spotkaniu Przewodniczących Komisji ds. Unii Europejskiej (COSAC) w Kopenhadze. Wśród głównych poruszanych kwestii były priorytety dla polityki klimatycznej i energetycznej do 2020 r., kryzys zadłużenia, europejskie zarządzanie gospodarcze i systemem odpowiedzialności demokratycznej.

Powszechnie stosowany skrót COSAC pochodzi od pierwotnej nazwy w języku francuskim Conférence des Organes Specialisés dans les Affaires Communautaires (Konferencja Organów Wyspecjalizowanych w sprawach Wspólnotowych). Jest to forum współpracy parlamentów narodowych państw członkowskich UE i Parlamentu Europejskiego, które powołano do życia w maju 1989 r. w Madrycie. Pierwsze posiedzenie COSAC odbyło się w dniach 16-17 listopada 1989 r. w Paryżu. Od 1997 r. w spotkaniach COSAC w charakterze obserwatorów uczestniczyli przedstawiciele polskiego parlamentu i parlamentów innych państw kandydujących.

Od 1 stycznia 2007 r. w spotkaniach COSAC biorą udział przedstawiciele parlamentów narodowych 27 państw członkowskich Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Sejm i Senat są reprezentowane przez członków prezydiów komisji ds. europejskich.

źródło: libr.sejm.gov.pl
foto: Bjarke Ørsted / www.presidency.dk