Agnieszka Pomaska

Spotkanie Przedstawicieli Komisji ds. UE Trójkąta Weimarskiego z udziałem Agnieszki Pomaskiej
18 stycznia 2012 r., napisany przez

Przewodnicząca sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej Agnieszka Pomaska będzie uczestniczyła w dniach 18 i 19 stycznia w spotkaniu z przedstawicielami Komisji ds. UE Niemieckiego Bundestagu, Francuskiego Zgromadzenia Narodowego oraz Polskiego Senatu i Sejmu w ramach współpracy wewnątrz Trójkąta Weimarskiego. Ma ono służyć wypracowaniu nowych form działalności zarówno na poziomie trójstronnym, jak i unijnym.

Podczas dwudniowego spotkania w Berlinie parlamentarzyści będą dyskutować odnośnie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020 oraz paktu stabilności i unii fiskalnej, w tym również praw udziału i roli parlamentów narodowych.

Ponadto w agendzie jest przewidziany temat rozszerzenia Unii Europejskiej, dotyczący w szczególności trzech państw: Chorwacji, Czarnogóry i Serbii. W planie rozmów jest również analiza wybranych priorytetów Duńskiej Prezydencji w Radzie UE.